สจร. / สำนักงานคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก สำนักนายกรัฐมนตรี. - กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2545- - เล่ม : ภาพสีประกอบ. - กำหนดออกไม่แน่นอน - 2545-


สำนักงานคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก--วารสาร.


วิศวกรรมจราจร -- ไทย.

HE365.ท92 / จ645

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544