กษิดิศ อื้อเชี่ยวชาญกิจ.

ผลการใช้เศษอาหารหมักเป็นแหล่งพลังงานในอาหารลูกสุกรหย่านม = Effect of fermented garbage as energy source for weaning pigs : รายงานวิจัย / โดย กษิดิศ อื้อเชี่ยวชาญกิจ, ภาณุวัฒน์ โพธิวัฒน์, เรมินทร์ พรชัยวัฒนากร. - [กรุงเทพฯ] : สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2543?] - 26 แผ่น.


สุกร -- การให้อาหารและอาหาร
อาหารสัตว์

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544