สมบูรณ์ ชัยรัตน์ พ.อ.

แนะนำประวัติศาสตร์กฎหมาย = Legal history / พันเอกสมบูรณ์ ชัยรัตน์. - [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์, [2545?] - 121 หน้า : ภาพประกอบ.

9745038172


กฎหมาย -- ไทย -- ประวัติ.

KPT120 / .ส43

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544