สัญญา บัวเจริญ.

Chart หลักกฎหมายทั่วไปและการทำสำนวนการสอบสวน / พ.ต.อ. สัญญา บัวเจริญ. - กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดพิมพ์อักษร, 2544. - 183 หน้า : ภาพประกอบ.

9749008316


กฎหมาย -- ไทย.
กฎหมาย
การสอบสวนของตำรวจ -- ไทย.

KPT68 / .ส63

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544