กฎหมายปฏิรูปกระทรวงการคลัง (Ministry of Finance) / comented [i.e. commented] by Viriya Gajaseni ; collected by Visout Thanachaivivat ; translated by Yongyuth V'yudthangura. - กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2002 [2545] - ก-ค, 124 หน้า : ภาพประกอบ.

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.

9745041556


กระทรวงการคลัง--กฎและระเบียบปฏิบัติ.

KPT3527.3.ก64ก3 / 2545

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544