ทักษิณ ชินวัตร, พ.ต.ท., 2492-

ยุทธศาสตร์และทิศทางการบริหารประเทศของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี. - [กรุงเทพ] สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2545- - เล่ม : ส่วนใหญ่เป็นภาพสีประกอบ.

ล. 1. คำกล่าวและปาฐกถาระหว่างวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2544-31 มกราคม 2545 -- ล. 2. คำกล่าวและปาฐกถาระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2545-31 มกราคม 2546 -- ล. 3. คำกล่าวและปาฐกถาระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2546-28 กุมภาพันธ์ 2547

9749073134 9749545672 9749771311


นโยบายของรัฐ -- ไทย


ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- 2540-?-

JQ1745.ก55น4 / ท62

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544