ครบรอบ ... ปี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น. - กรุงเทพฯ : คณะ, 2545- - เล่ม : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ) - กำหนดออกไม่แน่นอน - 2545-


มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น. คณะนิติศาสตร์ --งานฉลองครบรอบปี.

LG395.ก5538 / ซ73

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544