การกลับมาของปลาแดก [วีดิทัศน์] / จัดทำโดย ชาวบ้านหมู่บ้านแม่มูนมั่นยืน สมัชชาคนจน. - [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2543] - 1 ซีดี-รอม (20 นาที, 23 วินาที) : เสียง, สี ; 4 3/4 นิ้ว.


เขื่อน -- แง่สิ่งแวดล้อม -- ไทย -- อุบลราชธานี.
ปลา -- ไทย -- แม่น้ำมูล.
ทรัพยากรประมง -- ไทย -- อุบลราชธานี.


แม่น้ำมูล.
เขื่อนปากมูล.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544