เกษม อัชฌาสัย.

ทำไม? ต้องโค่นซัดดัม / ผู้เขียน เกษม อัชฌาสัย. - กรุงเทพฯ : หลักพิมพ์, 2546. - 123 หน้า : ภาพประกอบ. - ชุดสถานการณ์โลก ; อันดับที่ 1 .

9749094352


บุช, จอร์จ เฮอร์เบิร์ต วอล์คเกอร์, ค.ศ. 1924-
ฮุสเซน, ซัดดัม, ค.ศ. 1937-2006.


สงครามอ่าวเปอร์เชีย, ค.ศ. 1991.


อิรัก -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- สหรัฐอเมริกา.

DS79.72 / .ก75

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544