พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542 / จัดทำโดย สำนักงานส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ. - กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2545. - 28 หน้า : ภาพประกอบ.

ฉ. 8-ฉ. 9 จัดพิมพ์เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.


คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ


สิทธิมนุษยชน -- ไทย.

KPT2460.ก312542ก4 / 2545

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544