โพธิ์ แซมลำเจียก

คู่มือกฎหมายประจำครอบครัว / โดย โพธิ์ แซมลำเจียก. - [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - กรุงเทพฯ : อำนวยสาส์น, 2536. - 591 หน้า.


กฎหมาย -- ไทย.

KPT68 / .พ93 2536

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544