เอกไท นิลโกสิตย์. 2461-

คำคน / โดย มะระ. - กรุงเทพฯ : เรือนแก้วการพิมพ์, 2545. - 156 หน้า : ภาพประกอบ.

PL4209.อ795ก17 / 2545

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544