สมคิด บางโม.

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป / สมคิด บางโม. - กรุงเทพฯ : ยูแอนด์ไอ, 2546. - 179 หน้า : ภาพประกอบ.

9749045017


กฎหมาย -- ไทย.

KPT68 / .ส426

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544