ชา อวม.

ประวัติศาสตร์กัมพูชา : แบบเรียนของเขมรที่เกี่ยวข้องกับไทย / โดย นักประวัติศาสตร์เขมร ชา อวม, ไผ เผง และ โสม อิม ; ถอดความเป็นภาษาไทยโดย ศานติ ภักดีคำ ; สุจิตต์ วงษ์เทศ บรรณาธิการ. - กรุงเทพฯ : มติชน, 2546. - 23, 175 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่.

ฉบับพิเศษของวารสารชื่อ ศิลปวัฒนธรรม.

9743228705


กัมพูชา -- ประวัติศาสตร์.

DS554.5 / .ช65

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544