โสภารัตน์ จารุสมบัติ.

บทบาทของนักรัฐศาสตร์ในการปฏิรูปการเมืองในช่วงปี พ.ศ. 2538-ปัจจุบัน = [The role of political scientists on political reform in Thailand during 1995-now] : รายงานวิจัย / โดย โสภารัตน์ จารุสมบัติ, ศิริพร วัชชวัลคุ. - [กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2546. - ก-ฌ, 126, [34] แผ่น : ภาพประกอบ.


นักรัฐศาสตร์ -- ไทย.


ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- 2538-2546.

JA84 / .ส94

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544