การทุจริตและประพฤติมิชอบในประเทศไทย / กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. - [กรุงเทพฯ] : กองทุน, 2546. - 150 หน้า : ภาพประกอบ.

การประชุมวิชาการในวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2545 ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. งานวิชาการรำลึก ศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ ครั้งที่ 7.


การฉ้อราษฎร์บังหลวง -- ไทย -- การประชุม

JQ1745.ก55ฉ5 / ก634

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544