ความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้า = Product liability : รายงานการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ์ / โดย มานิตย์ วงศ์เสรี หัวหน้าคณะผู้วิจัย ; วรรณชัย บุญบำรุง ... [และคนอื่นๆ] คณะผู้วิจัย. - [กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, [2545?] - 4, 183 [16] หน้า.


ความรับผิดของผู้ผลิต -- ไทย.
ความรับผิดของผู้ผลิต

KPT846.5 / .ค56

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544