สมมาตุ มหารักษ์.

ภาวะหนี้สินของบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2545 / สมมาตุ มหารักษ์. - [ชลบุรี] : งานนโยบายและแผน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, [2545?] - ก-ง, 46, 3 หน้า : ภาพประกอบ.


มหาวิทยาลัยบูรพา--ข้าราชการและพนักงาน


หนี้

HG3701 / .ส44

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544