110 คำถาม-คำตอบ คู่มือการใช้ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (9 ธันวาคม 2540-2545) / โดย 13 วิทยากร วิษณุ เครืองาม ... [และคนอื่นๆ]. - กรุงเทพฯ : โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปฏิรูป, [2545?] - 206 หน้า.

9749110420


ข้อมูลข่าวสารของราชการ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

KPT2476 / .ก915

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544