วูด, โรเบิร์ต.

การประเมินผลการปฏิบัติงาน : การดำเนินการ ปัญหา และประเด็นสำคัญ / โรเบิร์ต วูด และ เวรีน่า มาร์แชล ; คณะผู้จัดทำ[และแปล] วราภรณ์ รุจิวิวัฒนกุล ... [และคนอื่นๆ]. - [กรุงเทพฯ] : โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานนักบริหารระดับสูง ศูนย์นักบริหารระดับสูง สำนักงาน ก.พ., 2545. - IX, 69 หน้า.

9747287277


การประเมินผลงาน
การบริหารงานบุคคล

HF5549.5.ง62 / ว73

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544