แถมสุข นุ่มนนท์, 2478-

ยังเติร์กรุ่นแรก กบฏ ร.ศ. 130. - กรุงเทพฯ, เรืองศิลป์, 2522. - 280 หน้า.


ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงรัตนโกสินทร์ -- รัชกาลที่ 6 -- รัฐประหาร, 2454.

DS582.6 / .ถ85

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544