ดวงใจ อมาตยกุล.

เพราะเพลง / ดวงใจ อมาตยกุล. - กรุงเทพฯ : บริษัทกายมารุต จำกัด, 2546. - 139 หน้า : ภาพประกอบ.

9749108191


การร้องเพลง -- วิธีการ -- การเรียนด้วยตนเอง.

MT893 / .ด525

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544