ชัยศักดิ์ อ่อนประดิษฐ์, 2503-

สัญญาน่ารู้ ฉบับชาวบ้าน / ชัยศักดิ์ อ่อนประดิษฐ์. - กรุงเทพฯ : ยูแอนด์ไอ, 2546. - 182 หน้า.

9749057929


สัญญา -- งานเขียนสำหรับคนทั่วไป.

KPT858 / .ช64

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544