ทวี จุลละทรัพย์, พล.อ.อ.

ชาติอยู่เหนือสิ่งใด (บันทึกความจำ). - กรุงเทพฯ, วรวุฒิการพิมพ์, 2517. - 287 หน้า. ภาพประกอบ.


ทวี จุลละทรัพย์, พล.อ.อ.


เสรีไทย.


ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงรัตนโกสินทร์ -- รัชกาลที่ 8, 2477-2489.

DS584 / .ท5

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544