พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 ปรับปรุง พ.ศ. 2546-2549 / [รวบรวมโดย] สนธยา จันทร์วิภาสวงศ์. - กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2546. - ก-ง, 400 หน้า.

9745038024


ทนายความ -- ไทย.

KPT1630.ก33 / 2546

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544