คู่มือกฎหมายเกี่ยวกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง / รวบรวมโดย กมลชัย รัตนสกาววงศ์ ... [และคนอื่น ๆ]. - กรุงเทพฯ : กองทุนสวัสดิการกองวิชาการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, 2544. - 186 หน้า.


กฎหมายเลือกตั้ง -- ไทย.
พรรคการเมือง -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

KPT2506 / .ค746

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544