สมพร พรหมหิตาธร, 2480-

คู่มือทำสำนวนการสอบสวน : พร้อมด้วยตัวอย่างสรุปสำนวนการสอบสวนรวม 182 คดี / รวบรวม[และเรียบเรียง]โดย สมพร พรหมหิตาธร, พล.ต.ท. ดรุณ โสตถิพันธุ์, พ.ต.อ. โดม วิศิษฏ์สรอรรถ. - กรุงเทพฯ : กองทุนสวัสดิการกองวิชาการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, 2543. - 226 หน้า.


การสืบสวนอาชญากรรม -- ไทย.

HV8073 / .ส433

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544