กฎหมายการพนัน ฉบับทำงาน / โดย สมพร พรหมหิตาธร ... [และคนอื่น ๆ]. - กรุงเทพฯ : กองทุนสวัสดิการกองวิชาการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, 2543. - 186 หน้า.


การพนัน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

KPT3036.5.พ36 / ก254

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544