ชินศักดิ์ ตัณฑิกุล.

กฎหมายงานออกแบบสถาปัตยกรรมสำหรับเขตกรุงเทพมหานคร / ชินศักดิ์ ตัณฑิกุล. - [กรุงเทพฯ] : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545. - 253 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่.

9746410172


กฎหมายการก่อสร้างอาคาร -- ไทย -- กรุงเทพฯ

KPT3067 / .ช635

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544