รวมพระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญา 30 พระราชบัญญัติ / รวบรวมโดย พันตำรวจเอกหญิงนัยนา เกิดวิชัย. - พิมพ์ครั้งที่ 6, แก้ไขเพิ่มเติม. - นครปฐม : นิตินัย, 2546. - ก-ซ, 671หน้า.

9749013409


กฎหมาย -- ไทย.
กฎหมายอาญา -- ไทย.

KPT13 / 2546

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544