ไพโรจน์ อาจรักษา.

คำอธิบายกฎหมายขายตรงและตลาดแบบตรง : ป้องกันธุรกิจผิดกฎหมาย กำหนดลักษณะของการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง การคุ้มครองผู้บริโภค / ไพโรจน์ อาจรักษา. - กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2546. - 182 หน้า.

9749577442


การขายโดยตรง -- ไทย.
กฎหมายธุรกิจ -- ไทย.
การคุ้มครองผู้บริโภค -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

KPT926 / .พ94

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544