วีณา จีระแพทย์

ภาวะปรกติในทารกแรกเกิด [แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์] / จัดทำโดย วีณา จีระแพทย์, เกรียงศักดิ์ จีระแพทย์. - [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2543?] - 1 ซีดี-รอม : เสียง, สี ; 4 3/4 นิ้ว.


ทารกแรกเกิด

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544