กลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจ [วีดิทัศน์] / กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์. - กรุงเทพฯ : กรม, [2545] - 1 ตลับ (68 นาที, 20 วินาที) : เสียง, สี ; 1/2 นิ้ว. 1 ซีดี-รอม (68 นาที, 20 วินาที) : เสียง, สี ; 4 3/4 นิ้ว.


ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก.


ความร่วมมือของเอเชีย


เอเชีย -- ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ.
กลุ่มประเทศอาเซียน -- ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544