กะหร่างป่าละอู ; แรงศรัทธากะเหรี่ยงดอย [วีดิทัศน์] / โจ๋ย บางจาก, ศศิวิมล แก้วปาน บท. - [กรุงเทพฯ] : บริษัทส่องโลก จำกัด, 2545. - 1 ซีดี-รอม (45 นาที, 19 วินาที) : เสียง, สี ; 4 3/4 นิ้ว. - ส่องโลก. ชุดวิถีแห่งชีวิต .

ประยูร บุญชม ภาพ ; สมยศ จันทร์ศรีเจริญ เสียง ; ปิยะ ชำนาญกิจ บรรยาย ; ตรัยเทพ เทวะผลิน กำกับรายการ. ประยูร บุญชม ภาพ ; สมยศ จันทร์ศรีเจริญ เสียง ; ปิยะ ชำนาญกิจ บรรยาย ; ตรัยเทพ เทวะผลิน กำกับรายการ.


ชาวกะเหรี่ยง -- ไทย -- ประจวบคีรีขันธ์ -- ความเป็นอยู่และประเพณี.
ชาวกะเหรี่ยง -- ไทย -- ลำพูน -- ความเป็นอยู่และประเพณี.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544