รวมบทความกฎหมายมหาชนจากเว็บไซต์ www.pub-law.net / บรรณาธิการ นันทวัฒน์ บรมานันท์. - กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2545-2553 [2002-2010] - 9 เล่ม.

9747216272 (ล.1) 9747216469 (ล.2) 9747216531 (ล.3) 9747725096 (ล.4) 9747725266 (ล. 5) 9789747725414 (ล. 6) 9789747216738 (ล. 7) 9789747216745 (ล. 8) 9789747725636 (ล. 9)


กฎหมายมหาชน.

K3150 / .ร54

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544