กฎหมายสกัดการฟอกเงินในมุมมองของสถาบันการเงิน : รายงานการสัมมนาทางวิชาการ วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2537 ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / จัดโดย ศูนย์ข้อมูลอาชญากรรมทางธุรกิจ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สมาคมธนาคารไทย และหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ. - [กรุงเทพฯ : ศูนย์], 2537. - 41, 2 หน้า.


การฟอกเงิน -- การประชุม -- ไทย

KPT4351.ฟ5 / ก84

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544