เจือ สตะเวทิน, 2453-2521.

คติชาวบ้านไทย. - กรุงเทพฯ, โรงพิมพ์สุทธิสารการพิมพ์, 2517. - 149 หน้า. - ภาษาไทยอุดมศึกษา ; เล่ม 3 .


นิทาน -- ไทย.

GR312 / .จ8

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544