อินสอน บัวเขียว.

วิถีชุมชน : คนเดินดินจะไปทางไหน / อินสอน บัวเขียว. - กรุงเทพฯ : พิราบ, 2003 [2546] - 192 หน้า.

974909249X


เศรษฐศาสตร์ -- งานเขียนสำหรับคนทั่วไป.

HB180 / .อ647

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544