จำลอง ดิษยวณิช.

ความเครียด ความวิตกกังวล และสุขภาพ / จำลอง ดิษยวณิช, พริ้มเพรา ดิษยวณิช. - [เชียงใหม่] : โครงการตำรา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545. - 311 หน้า : ภาพประกอบ.

9746578278


ความเครียด (จิตวิทยา)
ความวิตกกังวล.
สุขภาพจิต.
จิตเวชศาสตร์.
การจัดการความเครียด.

QZ160 / .จ645

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544