เจนจิรา บิณษีร์.

ปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับตั๋วแลกเงินเป็นสำรับ = Legal problems in bills of exchange in a set / โดย เจนจิรา บิณษีร์. - [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546. - 3, 105 แผ่น.

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.

9743680292


ตราสารที่เปลี่ยนมือได้ -- ไทย.
ตั๋วเงิน -- ไทย.

KPT938 / .จ732

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544