ศันลิยา ศิริทศ.

ปัญหาการจัดเก็บภาษีเงินได้จากบริษัทโฮลดิง (holding company) ในประเทศไทย = Problems are income taxation from holding company in Thailand / โดย ศันลิยา ศิริทศ. - [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546. - 6, 195 แผ่น : ภาพประกอบ.

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.

9743683771


บริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ -- ภาษีอากร -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
ภาษีเงินได้ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
กฎหมายบริษัท -- ไทย.

KPT3599 / .ศ634

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544