ชาญชัย แสวงศักดิ์, 2494-

สาระน่ารู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 / ชาญชัย แสวงศักดิ์. - [กรุงเทพฯ] : สวัสดิการสำนักงานศาลปกครอง, [2535?] - 39, 29 หน้า : ภาพประกอบ.


กฎหมายปกครอง -- ไทย.

KPT2860 / .ช63

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544