ฉลวย พิชัยศรทัต.

ความคับขันของสถานการณ์ในตะวันออกกลาง. - พระนคร, มงคลการพิมพ์, 2501. - 148 หน้า. ภาพประกอบ.


สนธิสัญญาแบกแดด.


ตะวันออกกลาง -- การเมืองและการปกครอง.

DS63.18 / .ฉ4

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544