ทองทิพภา วิริยะพันธุ์.

มนุษยสัมพันธ์กับการบริหาร / โดย ทองทิพภา วิริยะพันธุ์. - กรุงเทพฯ : อินฟอร์มีเดีย บุ๊คส์, 2546. - 306 หน้า : ภาพประกอบ.

9749112830


มนุษยสัมพันธ์.

HM1106 / .ท52

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544