พิสิษฐ์ พลรักษ์เขตต์.

คดีปกครองใกล้ตัว : ชาวบ้านฟ้องราชการ / พิสิษฐ์ พลรักษ์เขตต์. - กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2546- - เล่ม.

ตั้งแต่ เล่ม 6 ทำบรรณานุกรมแยกรายเล่ม.

9749577817 (ล. 1) 9749577795 (ล. 2) 9742880182 (ล. 3) 9742883548 (ล. 4) 9789742887155 (ล. 5)


การกระทำในทางปกครอง -- คดี.

KPT2735 / .พ65

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544