ชุมพร ปัจจุสานนท์.

กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล / ชุมพร ปัจจุสานนท์. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2546- - เล่ม : ภาพประกอบ.

ล. 1. สัญชาติ

9749577418


บุคคล (กฎหมายระหว่างประเทศ)

KPT480 / .ช74

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544