การวิเคราะห์หลักทรัพย์โดยใช้ปัจจัยพื้นฐาน. - พิมพ์ครั้งที่ 5, [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2546. - 77 หน้า : ส่วนใหญ่เป็นภาพสีประกอบ.


พยากรณ์ราคาหุ้น.
การวิเคราะห์การลงทุน.

HG4637 / .ก64 2546

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544