คู่มือการเสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาชนด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อม / คณะผู้จัดทำ งามวัลย์ ทัศนียานนท์ ... [และคนอื่น ๆ]. - กรุงเทพฯ : มูลนิธิศูนย์กฎหมายสิ่งแวดล้อม-ประเทศไทย, 2545. - 70 หน้า : ภาพสีประกอบ.

9749553160


กฎหมายสิ่งแวดล้อม -- ไทย -- งานเขียนสำหรับคนทั่วไป.
การเจรจาไกล่เกลี่ยด้านสิ่งแวดล้อม.
การจัดการสิ่งแวดล้อม -- ไทย -- การมีส่วนร่วมของพลเมือง.
การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม -- ไทย -- การมีส่วนร่วมของพลเมือง.

KPT3127 / .ค74

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544