รายงานประจำปี / สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. - กรุงเทพฯ : สภา, 2545- - เล่ม : ภาพสีประกอบ. - รายปี - 2545-

ปี 2557 มี CD ประกอบ.


สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ--วารสาร.

KPT2524.ก15 / ท63

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)