การเสริมสร้างสมรรถนะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : โครงการวิจัยร่วมกันระหว่างไทยและญี่ปุ่น / นรนิติ เศรษฐบุตร ... [และคนอื่นๆ]. - [กรุงเทพ] : กรมการปกครอง, 2545. - 2 เล่ม : ภาพประกอบ.

ล. 1. เนื้อเรื่อง -- ล. 2. บทสรุปสำหรับผู้บริหาร


การปกครองท้องถิ่น -- ไทย.
การปกครองท้องถิ่น -- ญี่ปุ่น.


ไทย -- หน่วยบริหารและปกครอง

JS7153.3.ก8 / ก645

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544